Gate Ruler TCG Store League November

[RU] Orenji TCG Club

Stage n. 1


Rank Player Gate ID Points Bonus Total YYYZZZ T3
1 Theodor Konovaltsev 3600000033 6 0 6 518469 1
2 Георгий Меликсетян 4200000408 7 0 7 703407 0
3 Vladimir Kovalev 7700000007 7 0 7 296617 0
4 *********** 1500000384 6 0 6 407592 4
5 Nickolay Petrash 1400000031 4 0 4 259555 9
6 Chibi Tsvelenev 1000000172 3 0 3 444481 5
7 Mitya Orekhanov 4200000561 1 0 1 629320 13
8 Timur Farkhat 0800000323 0 0 0 518333 14
Meetings

Match n. Table Player 1 Player 2 Result
1 1 Nickolay Petrash (1400000031) Mitya Orekhanov (4200000561) Draw
1 2 Theodor Konovaltsev (3600000033) Георгий Меликсетян (4200000408) Loser
1 3 Vladimir Kovalev (7700000007) Timur Farkhat (0800000323) Winning
1 4 *********** (1500000384) Chibi Tsvelenev (1000000172) Winning
2 1 *********** (1500000384) Георгий Меликсетян (4200000408) Loser
2 2 Vladimir Kovalev (7700000007) Mitya Orekhanov (4200000561) Winning
2 3 Nickolay Petrash (1400000031) Timur Farkhat (0800000323) Winning
2 4 Theodor Konovaltsev (3600000033) Chibi Tsvelenev (1000000172) Winning
3 1 Vladimir Kovalev (7700000007) Георгий Меликсетян (4200000408) Draw
3 2 Nickolay Petrash (1400000031) Theodor Konovaltsev (3600000033) Loser
3 3 *********** (1500000384) Mitya Orekhanov (4200000561) Winning
3 4 Chibi Tsvelenev (1000000172) Timur Farkhat (0800000323) Winning
semifinal 1 Георгий Меликсетян (4200000408) *********** (1500000384) Winning
semifinal 2 Vladimir Kovalev (7700000007) Theodor Konovaltsev (3600000033) Loser
The final 1 Георгий Меликсетян (4200000408) Theodor Konovaltsev (3600000033) Loser